4 disc-set: the Netherlands

4 disc-set: the Netherlands

Price:100.00EUR

Op deze disc-set, die bestaat uit 4 cd/dvd's, staan atlassen en kaarten van de Nederlanden uit de 16e, 17e, 18e en de 19e eeuw. Een greep uit de inhoud van deze disc-set:

De beroemde atlas van Abraham Ortelius, het Theatrum Orbis Terrarum, uit 1570 alle 53 kaartbladen zijn op zeer hoge resolutie gescand. Er zijn kaarten van alle landen op de wereld, zoals die toen bekend was, maar ook een kaartblad per "provincie" van de Nederlanden.

De Spieghel der Werelt van Zacharias Heyns uit 1598, een reisatlas met 80 kaarten, voor de helft betrekking hebbend op Nederlandse regio's.

De Spieghel der Zeevaerdt; de Enkhuizer stuurman Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606) voltooide omstreeks 1580 het eerste deel van zijn Spieghel der Zeevaerdt.

De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provincien van Jan Christiaan Sepp uitgegeven in 1773. Deze atlas bevat 74 gekleurde kaarten van de Nederlanden, die tesamen een landsdekkende kaart vormen.

De Gemeente Altas van J. Kuyper omvat kaarten van alle Nederlandse gemeenten in de periode 1865-1870. De circa 1200 kaarten zijn gescand en in groot formaat op cd gezet. Zo kan iedereen zijn eigen woonomgeving halverwege de 19de eeuw bekijken. Het gros van de zwar/wit-kaarten is haarscherp en bijzonder gedetailleerd.

Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Abraham Goos (1614 - 1643) was een bekend graveur in Amsterdam, die heeft gewerkt aan de platen ten behoeve van vele beroemde atlassen. Abraham Goos stelde dit atlasje van de Zeventien Provincien in 1616 samen en gaf het onder zijn eigen naam uit. Het atlasje liep zo goed, dat het is heruitgegeven in 1619 en 1625. Grafisch is dit het mooiste atlasje (24 kaarten) dat van de Nederlanden ooit gemaakt is.

De Germania Inferior van Nicolaes Visscher. 35 kaartbladen van de Nederlanden uit deze beroemde atlas der Zeventien Provinciën uit 1670.

De Nederlandtschen Landtspiegel uit 1599 uitgegeven door Zacharias Heyns bevat 36 kaarten.

Een latere editie van de door Joan Blaeu in 1635 voor het eerst uitgegeven Atlas Novus. In 1635 startte hij deze atlas, de Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus, in twee delen, in 1645 was de atlas reeds uitgegroeid tot 4 delen (de scans op deze cdrom komen uit de atlas uitgegeven in 1645). Rond 1662 was het werk zover aangevuld met kaarten van de gehele wereld dat het 11 delen omvatte, zelfs een zeeatlas was toegevoegd. Door de grote omvang werd de naam omgedoopt tot Atlas Maior. Aanwezig een overzichtskaart van de Nederlanden en 30 kaartbladen van de verschillende regio's in de Nederlanden.

Het stedenboek van Frederick de Wit ofwel Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in platte gronden. Amsterdam, ca. 1698, waarvan tot op heden wereldwijd maar vier exemplaren bekend zijn. Op de cdrom 112 bladen met plattegronden en 11 bladen met gravures in totaal 151 steden uit de Lage Landen afgebeeld.

Om het waterschapsbeheer doelmatiger te kunnen organiseren lieten de drie grote Hollandse waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland kort na 1600 nieuwe overzichtskaarten van hun territoria maken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd de in het krijgsbedrijf bekend geworden landmeter en kartograaf Floris Balthasarsz. aangezocht om de kartering ter hand te nemen. De kaart van Rijnland verscheen pas in 1616 en kwam dus minder vlot tot stand dan die van Delfland en Schieland, die respectievelijk in 1609 en 1611 gereed waren. In totaal 40 kaarten.

Jacob Aertsz Colom was een drukker en boekverkoper die het rond 1635 aandurfde om het monopolie op carthografisch gebied van Blaeu te doorbreken met zijn uitgave van de Vyerighe Colom. Colom paste zijn uitgaves van deze atlas aan aan de vraag van de markt, waardoor zijn kaarten al snel populairder werden bij het "gewone volk" dan die van Blaeu.Colom's atlas bleef, ondanks verwoedde pogingen van Blaeu, veel gebruikt in de zeevaart en is uitgegeven in grote aantallen. Na de dood van Jacob Aertsz Colom in 1673 kwamen zijn gravures op de vrije markt. Op deze disc-set een versie uit 1660 en een van de laatste uitgegeven versies van de Vyerighe Colom, uitgegeven in 1696 door vander Slaart. 2x 47 kaarten, zeer gedetailleerd gescand.

En meer....