Zeekaarten

De rest van de wereld

VOC kaart (detail)
VOC kaart (detail)
  • VOC kaart (detail)
  • Johannes Vingboons (1665)
  • Spiegel der Zeevaerdt (1580)
Prijs:20.00EUR

Een prachtige cd met in totaal 160 oude zeekaarten van de hele wereld. 

Spiegel der Zeevaerdt deel I
De Enkhuizer stuurman Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606) voltooide omstreeks 1580 de 23 kaarten voor het eerste deel van zijn Spieghel der zeevaerdt. De atlas start met de portolaan kaart van Europa en het westelijk deel van Noord-Afrika gevolgd door 22 detailkaarten van delen van de Europese kust tussen de zuidpunt van het eiland Texel en Cadiz.

Spiegel der Zeevaerdt deel II
Een jaar na de uitgifte van deel I gaf Waghenaer deel II uit van zijn Spiegel der Zeevaerdt. Daarin 22 kaarten van de kusten ten noorden van Texel.

Alle kaarten hebben een schaal van 1 op 370.000 en staan in het jpg-formaat op de cd. Lengte- en breedtegraden ontbreken. De kaarten, die ondanks de op detailpunten vereenvoudigde weergave van de kustlijn zeer duidelijk zijn, vermelden de resultaten van de dieptepeilingen, de loop van de vaargeulen, de bakens en de overige herkenningstekens als kerktorens en huizen die vanuit zee zichtbaar zijn. Ook de op alle kaarten aanwezige zeemonsters en tot in de details nauwkeurig afgebeelde schepen dragen bij tot het uiteindelijke, even levendige als functionele resultaat.

Zeekaarten van Johannes Vingboons, ca. 1665
De verzameling zeekaarten van Johannes Vingboons (1616/17-1670) is zeer fraai. De kaarten bieden een unieke kijk in de handelswereld van de 17de eeuw. Op de cd 43 kaarten in het jpg-formaat (>6000x6000).

Door zijn ambachtelijk vakmanschap als cartograaf te combineren met zijn artistieke kwaliteiten als aquarellist, kon hij zich steeds meer richten op het vervaardigen van aquarellen van exotische gebieden. Deze baseerde hij op aanwijzingen en situatieschetsen die schippers, stuurlui en kooplui van hun reizen meenamen in opdracht van de VOC en WIC. Hij maakte stadsgezichten, plattegronden, kustprofielen en zeekaarten en combineerde onderdelen hiervan tot een unieke serie tekeningen die een beeld geeft van een groot deel van de toen bekende wereld die voor de Nederlandse handelspositie belangrijk was. Voor veel van die gebieden zijn het thans vaak de oudst bekende kaarten, plattegronden of aangezichten.

De kaarten van de VOC
De Vereenigde Oostindische Compagnie, afgekort tot VOC, was een particuliere Nederlandse onderneming met een alleen in Nederland geldend monopolie op de zeehandel in het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat van Magellaan. De VOC werd opgericht in 1602 en hield officieel op te bestaan op de laatste dag van het jaar 1800. Het is het grootste handelsbedrijf ter wereld geweest.

Op de cd 48 kaarten van de zeeen rond de overzeese gebiedsdelen van de VOC. De kaarten staan in het jpg-formaat op de cd (>5000x5000).

Agnese Atlas 1544
Battista Agnese (ca. 1500 - 1564) was een Genuees cartograaf die in Venetië werkte. Een van de bekendste werken van Agnese is een wereldatlas in opdracht van Karel V voor zijn zoon Filips II. Alle 10 de portolanen uit de Agnese Atlas staan in hoge resolutie in het MrSid-formaat op de cdrom. De kaarten op de rij; Anglia Franconia, Balearecv Pelagvs, Indicv Mare, Mare Eonticv, Mare Orbis, Mare Pvnicvm Calabria, Mare Pvnicvm Ciprvs, Oceanvs Occidetalis, Tropicvs Cancri en Tropoicvs Capri Corni.

Sarychev Zee Atlas 1826
14 kaarten in het MrSid formaat van Sarychev.