het Stedenboek van Frederick de Wit

de Nederlanden op kaart » Kaarten uit de 17e eeuw

Zwolle
Zwolle
  • Zwolle
  • Dordrecht (detail)
Prijs:17.50EUR

het Stedenboek (ca. 1698) van Frederick de Wit

Het stedenboek van Frederick de Wit ofwel Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in platte gronden. Amsterdam, ca. 1698, waarvan tot op heden wereldwijd maar vier exemplaren bekend zijn.

In een stedenboek, een genre dat populair was in de zestiende en zeventiende eeuw, zijn plattegronden opgenomen van belangrijke steden uit die tijd. Stedenboeken werden uitgegeven door de grote atlas-uitgevers van die dagen, in Nederland door Joan Blaeu, Johannes Janssonius en Frederick de Wit. Zij publiceerden stedenboeken van alle grote Europese steden, maar ook van de Nederlandse. De Wit was de laatste die het genre uitgaf. Hiervoor gebruikte hij zowel platen van Blaeu als van Janssonius die hij na het opheffen van beide bedrijven gekocht had op veilingen in respectievelijk 1674 en 1694. De Wit gebruikte deze platen niet klakkeloos, maar verbeterde ze: hij zette er de naam van de stad en een schaal op en vulde bepaalde onderdelen aan. 

Op de cdrom 112 bladen met plattegronden en 11 bladen met gravures in totaal 151 steden uit de Lage Landen afgebeeld.