Gemeente Atlas Friesland

Nederland in de 19e eeuw

Prijs:12.50EUR

 

 • Achtkarspelen
 • Aengwirden
 • Ameland
 • Arrondissement heerenveen
 • Arrondissement leeuwarden
 • Arrondissement sneek
 • Baarderadeel
 • Barradeel
 • Dantumadeel
 • Doniawarstal
 • Ferwerderadeel
 • Franekeradeel
 • Gaasterland
 • Haskerland
 • Hemelumer oldephaert en noordwolde
 • Hennaarderadeel
 • Het bildt
 • Idaarderadeel
 • Kollumerland en nieuw kruisland
 • Leeuwarderadeel
 • Lemsterland
 • Menaldumadeel
 • Oost dongeradeel
 • Oost stellingwerf
 • Opsterland
 • Rauwerderhem
 • Schiermonnikoog
 • Schoterland
 • Smallingerland
 • Tietjerksteradeel
 • Utingeradeel
 • West dongeradeel
 • West stellingwerf
 • Wijmbritseradeel
 • Wonseradeel