Uw eigen streek

Uw streek in kaart

Prijs:25.00EUR

U geeft aan welk gebied op de kaarten moet staan en ik zoek al het digitale kaartmateriaal wat ik heb na of het desbetreffende gebied erop staat. Zo ja, copieer ik het op uw cdrom. Ik zorg ervoor dat de atlas waar de kaart uit komt, de maker en jaar van uitgifte op de cdrom terug te vinden zijn.

Er wordt een selectie gemaakt uit de Theatrum Orbis Terrarum (1570), Spieghel der Werelt (1598), Germania Inferior (1617), Atlas Novus Inferior (1645), Vyerighe Colom (1696), de Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provincien (1773), Kuyper Gemeente Atlas 1865 en een groot aantal "losse" kaarten...

Geef in het opmerkingen-veld van het bestelformulier op welke streek u precies op de cd wilt.