Kleine atlassen 16e eeuw

de Nederlanden op kaart » Kaarten uit de 16e eeuw

Spieghel der Werelt (1577)
Spieghel der Werelt (1577)
  • Spieghel der Werelt (1577)
  • Nederlandtschen Landtspiegel (1599)
Prijs:17.50EUR

den Nederlandtschen Landtspiegel
Zacharias Heyns, zoon van Peeter Heyns, werd in 1566 te Antwerpen geboren en legde zich, als letterlievend, op de boekdrukkunst toe. Nog in 1589 was hij te Antwerpen op de drukkerij van Plantijn werkzaam; maar in 1592 vinden wij hem als boekverkooper te Keulen gevestigd. Hij trad daar in 't huwelijk en ging tevens tot het protestantisme over, wat zeker voor hem aanleiding was om Keulen weer metterwoon te verlaten en naar Amsterdam te verhuizen, waar wij hem in 1594 in de Warmoesstraat gevestigd vinden als boekverkooper "in de drie Hooft-deuchden": een uit-hangteeken. Het eerste werk, waarvan hij de uitgever was, was in 1592 een vertaling van Erasmus' "Uxor mempsigamos. Tweespraeck van een goede huysvrouwe en een quaet huyswijf". Met eene volgende uitgave Den Nederlandtschen Landtspiegel (in 1599) trad hij in de voetstappen zijns vaders, want het bevat beschrijvingen in verzen van de Nederlandsche gewesten bij 36 kaarten, die bijna alle ook reeds in zijns vaders "Spieghel der Werelt" voorkomen. Heyns was vermoedelijk reeds in 1606 van Amsterdam verhuisd naar Zwolle, waar hij tot zijn dood in 1640 schijnt te zijn blijven wonen. 36 kaarten in hoge resolutie (gemiddeld 2000x1750 pixels) gescand als JPG-bestand op de cdrom.

de Spieghel der Werelt
Een van intensieve contacten van Abraham Ortelius was zijn vriend Peeter Heyns (1537-1598), die in Antwerpen werkte aan een vertaling van de beschrijvingen uit het Theatrum Orbis Terrarum. In 1577 gaf Peeter Heyns zijn Spiegel der Werelt uit. Na de dood van zijn vader in 1598 gaf Zacharias Heyns een kleine wereldatlas uit met een selectie van kaarten uit de atlas van zijn vader. De Spieghel der Werelt van Zacharias Heyns is voor de helft gevuld met kaarten van Nederlandse gebiedsdelen. Alle 80 kaartbladen uit deze atlas staan op de cdrom, gemiddeld 2200x2000 pixels per scan. De voor- en achterzijde zijn gescand, op de achterzijde van ieder kaart staat uitleg over de kaart. 

Civitates Orbis Terrarum
De Civitates Orbis Terrarum van Braun en Hogenberg uitgegeven in 1572 bevat 546 stadsplattegronden en stadsgezichten, op de cdrom alle 54 platen van nederlandse steden in zwartwit, 15 daarvan ook in kleur. Helaas zijn de oorspronkelijke zwartwit platen van een niet al te beste kwaliteit. Er zijn platen van de volgende steden aanwezig; Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Bolsward, Brielle, Brouwershaven, Delft, Den Haag, Deventer, Dokkum, Dordrecht, Enkhuizen, Franeker, Gorichem, Gouda, Groningen, Haarlem, Harlingen, Harderwijk, 's Hertogenbosch, Hindelopen, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Leuven, Mechelen, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Roermond, Sloten, Sluis, Sneek, Staveren, Steenwijk, Utrecht, Venlo, Vlissingen, IJlst, Zutphen en Zwolle.