Christian Sgrooten

de Nederlanden op kaart » Kaarten uit de 16e eeuw

Prijs:17.50EUR

In 1568 gaf de Hertog van Alva (1507-1582), bevelhebber van het leger van Filips II in de Nederlanden, aan de Duitse cartograaf Christian Sgrooten (ca. 1532-1608), die in 1557 tot koninklijk geograaf was benoemd, de opdracht alle kaarten te tekenen van de provincies, gewesten, steden en hun grenzen die in die tijd toebehoorden aan de Spaanse kroon. Het duurde meer dan vijftien jaar voor de eerste van deze twee met de hand getekende atlassen, met de kaarten van de Spaanse Nederlanden, verscheen, in 1573. De tweede atlas verscheen in 1592. 

Als bron voor het werk van Sgrooten kan men de kaarten en plattegronden van Jacob van Deventer niet buiten beschouwing laten. Er werden correcties en verduidelijkingen op aangebracht naar aanleiding van eigen opmetingen en beschikbare wegbeschrijvingen. Zodoende bezitten de kaarten in beide atlassen een grote mate van nauwkeurigheid.

Op de cd nauwkeurige scans van uniek fotografisch bronmateriaal van alle 36 landkaarten van de Nederlanden en de Europese regio's (in kleur).