Nederlandse regio's

de Nederlanden op kaart » Kaarten uit de 17e eeuw

Prijs:17.50EUR

de Randstad in kaart
Om het waterschapsbeheer doelmatiger te kunnen organiseren lieten de drie grote Hollandse waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland kort na 1600 nieuwe overzichtskaarten van hun territoria maken. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd de in het krijgsbedrijf bekend geworden landmeter en kartograaf Floris Balthasarsz. aangezocht om de kartering ter hand te nemen. De kaart van Rijnland verscheen pas in 1616 en kwam dus minder vlot tot stand dan die van Delfland en Schieland, die respectievelijk in 1609 en 1611 gereed waren. Alle 38 zeer gedetailleerde kaarten als JPG op de cdrom, gemiddeld 7Mb per scan.

 

Thooneel der Steden en de Stercken van 't Vereenight Nederlandt
Gaspar Bouttats gaf in 1675 een bundel uit met 131 tekeningen/etsen van steden en versterkingen in de Nederlanden. Iedere ets is voorzien van een authentiek bijschrift waar wat wetenswaardigheden van de stad verteld worden. De tekeningen geven een goed beeld hoe de Nederlanden er toen uitgezien moeten hebben.