Belgii Inferioris & Belgica Foederata

de Nederlanden op kaart » Kaarten uit de 17e eeuw

Belgii Inferiors (1623)
Belgii Inferiors (1623)
  • Belgii Inferiors (1623)
  • Belgica Foederata (1662)
  • Belgica Foederata (detail)
Prijs:17.50EUR

Belgii Inferioris
Op deze cdrom de Belgii Inferioris van Gerard Mercator uitgegeven in 1623. Aanwezig alle 11 kaartbladen van de Belgii Inferioris, waaronder een overzichtskaart van Belgie plus de Nederlanden en 10 kaartbladen van de verschillende regio's. De kaartbladen zijn in hoge resolutie gescand en staan als JPG (ongeveer 14Mb per kaart) op de cd.

Belgica Foederata
Op deze cd de Belgica Foederata van Joan Blaeu uitgegeven in 1662. De Belgica Foederata bevat 27 kaarten van het grondgebied van het huidige Nederland. De kaartbladen zijn in hoge resolutie gescand en staan als JPG (ongeveer 16Mb per bestand) op de cd.